Reiknivél fyrir styttingu vinnuvikunnar

Forsendur:
Mánaðarlaun Dagvinnustundir
Gamalt m.v. 100%: {{ oldSalary | kr }} {{ oldHoursMonth | number }}
Nýtt m.v 100%: {{ newSalary | kr }} {{ newHoursMonth | number }}
Eldra fyrirkomulag:
Dagvinna m.v. 40 klst. + yfirvinna
Tímar Laun
Dagvinna {{ oldDaytimeRatio | percent }} {{ oldDaytimeHours | number }} {{ oldDaytimeSalary | kr }}
Yfirvinna {{ oldOvertimeRatio | percent }} {{ oldOvertimeHours | number }} {{ oldOvertimeSalary | kr }}
Samtals: {{ oldTotalRatio| percent }} {{ oldTotalHours | number }} {{ oldTotalSalary | kr }}
Nýtt fyrirkomulag:
Dagvinna 1 m.v 36 klst. Dagvinna 2 frá 36 - 40 klst. + yfirvinna
Tímar Laun
Dagvinna 1 {{ newDaytimeRatio1 | percent }} {{ newDaytimeHours1 | number }} {{ newDaytimeSalary1 | kr }}
Dagvinna 2 {{ newDaytimeRatio2 | percent }} {{ newDaytimeHours2 | number }} {{ newDaytimeSalary2 | kr }}
Yfirvinna {{ newOvertimeRatio | percent }} {{ newOvertimeHours | number }} {{ newOvertimeSalary | kr }}
Samtals: {{ newTotalRatio| percent }} {{ newTotalHours | number }} {{ newTotalSalary | kr }}
Stytting vinnuvikunnar

Ef varanleg stytting vinnuvikunnar í 36 klukkustundir án kostnaðarauka á að ná fram að ganga er mikilvægt að stjórnendur og starfsfólk hafi með sér samvinnu um endurskipulagningu á vinnutíma og starfsemi skipulagseininga/stofnana. Ef slíkt á að ná fram að ganga þarf óbreyttur fjöldi starfsmanna að geta sinnt sömu störfum og nú af sömu gæðum. Það þarf þó að gerast innan nýs vinnutímaramma og án þess að slíkt hafi í för með sér aukið álag á þá. Þá þarf jafnframt að vera tryggt að auknu álagi sé ekki mætt með kröfu um vinnu utan styttrar vinnuviku.

Nái endurskipulagning á tiltekinni stofnun ekki fram að ganga er hætta á að raunvinnutími verði áfram 40 klukkustundir jafnvel þótt stefnt sé að 36 klukkustunda vinnuviku. Slík niðurstaða er óæskileg þar sem lögð hefur verið rík áhersla á styttingu vinnuvikunnar nái fram að ganga. Þannig er stuðlað að heilbrigðum vinnumarkaði, og bættri samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Meðfylgjandi reiknivél gefur þér færi á meta þær breytingar sem verða á þínum vinnutíma vegna styttingar vinnuviku í nýgerðum kjarasamningi. Í tímabanka reiknivélarinnar sést hversu mikið þér leyfist að minnka dagvinnuvinnuframlag þitt frá því sem nú er á mánuði en þannig að þú haldir sömu launum. Í launabanka reiknivélarinnar kemur fram hve mikið laun þín munu hækka við breytinguna vegna nýs ákvæðis um eftirvinnuálag. Mikilvægt er þó að hafa í huga að stytting vinnuvikunnar á að vera án kostnaðarauka fyrir stofnun og því mikilvægt að starfsmenn og stjórnendur haldi sig við áætlun um styttingu vinnuvikunnar í 36 virkar stundir.

Launabanki Tímabanki
Mismunur á eldra kerfi og nýju m.v. 36 klst. vinnuviku {{ launabanki | kr }} {{ timabanki | number }} Klukkustundir m.v. dagvinnu
Dagvinna Yfirvinna Heildarlaun Breyting
Núverandi heildarlaun m.v. starfshlutfall {{ currentDaytimeSalary | kr }} {{ currentOvertimeSalary | kr }} {{ currentTotalSalary | kr }} {{ currentChange | percent }} Einstaklingsbundin breyting frá núverandi samningi m.v. 36 klst. vinnuviku