Stofnanasamningar

Yfirlit yfir gildandi stofnanasamninga sem Þjónustuskrifstofa FHS hefur gert fyrir þau félög sem eiga aðild að skrifstofunni. Kjarasamningar við ríkið eru tvískiptir. Annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, miðlægar hækkanir o.s.frv. og hins vegar stofnanasamningar.

Gildandi stofnanasamningar

ÁTVR-SBU/Útgarður undiritaður 19. maí 2006

Barnaverndarstofa-Fræðagarður-meðferðarheimili undirritaður 5. júní 2014

Barnaverndarstofa-FÍF/Fræðagarður undirritaður 5. júní 2014

Barnaverndarstofa-SL undirritaður í ágúst 2006

Barnaverndarstofa/Stuðlar-Útgarður undirritaður 14. febrúar 2007

Biskupsstofa-SBU/SL/Útgarður undirritaður 17. apríl 2007

Blindrabókasafn Íslands undirritaður 24. apríl 2006

Borgarholtsskóli-SBU undirritaður 13. september 2023

Dagvist og endurhæfingamiðstöð MS-sjúklinga-Útgarður undirritaður 9. október 2006

Dómstólasýsla, héraðsdómstólar, Landsréttur og Hæstaréttur - FRG, SL, FIF, SBU - Undirritaður 6. mars 2023

Einkaleyfastofan-SBU/SL/Útgarður undirritaður 20. júní 2007

Embætti héraðssaksóknara FÍF/Fræðagarður/SL undirritaður 24. júní 2016. (Viðauki SBU 23. mars 2017)

Embætti landslæknis-FHSS/FÍF/Fræðagarður/SBU/SL undirritaður 27. mars 2014. (Viðauki-grunnröðun frá 27. mars 2014.) (Símenntun-reglur frá 27. mars 2014.)

Fangelsismálastofnun ríkisins-FÍF/SL/FRG undirritaður 11. september 2017

Fasteignamat ríkisins undirritaður 22. maí 2006. (Fasteignamat ríkisins-fylgiskjal frá 16. maí 2007)

Ferðamálastofa-FÍF/FRG/SL/ undirritaður 13. janúar 2020

Fiskistofa/VSS við Fræðagarð/SBU/SL - nóvember 2019

Fjármálaeftirlitið -SBU/SL/Útgarður undirritaður 19. september 2006.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla-FÍF/FRG/SBU undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti - FRG/SBU/FÍF, undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ - SBU/FRG/FÍF undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi - SBU, maí, 2021

Fjölmenningarsetur-FÍF/Fræðagarður, undirritaður 10. október 2013

Flensborgarskóli-SBU, undirritaður 25. júní 2014

Flugmálastjórn Keflavík - Útgarður undirritaður 18. janúar 2007

Fornleifavernd ríkisins-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 20. mars 2007

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum-SBU undirritaður 23. ágúst 2006

Framkvæmdasýsla ríksins-Fræðagarður undirritaður 19. desember 2013

Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins-FRG undirritaður 22. nóvember 2019 (Viðauki SBU, 7. desember 2020)

Gunnarsstofnun-Útgarður undirritaður 21. júní 2006

Gæða- og eftirlitstofnun velferðarmála - FRG, FÍF, SL, SBU - Undirritaður 12. júní 2023

Hafrannsóknarstofnun-Fræðagaður/SBU undirritaður 31. október 2012

Hagstofan Íslands - FHSS/FÍF/FRG undirritaður 13. nóvember 2023

Háskólinn á Hólum - Útgarður (Fræðagarður) 1. maí 2006.

Háskóli Íslands-Útgarður undirritaður 19. september 2006

Heilbrigðisstofnun Suðurlands-Útgarður undirritaður í júní 2006

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja-Útgarður undirritaður 24. maí 2006

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins-SBU/Útgarður undirritaður 14. júní 2007

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands- FRG undirritaður í október 2017

Hljóðbókasafn Íslands FRG og SBU - júní 2016

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun SL og FRG - september 2020

Iðnskólinn í Hafnarfirði SBU - apríl 2006

Iðnskólinn í Reykjavík-SBU/Útgarður undirritaður 31. maí 2007

Íslenskar orkurannsóknir-Fræðagarður undirritaður 16. mars 2006. Viðauki frá 2016

Jafnréttisstofa-FÍF/SL- undirritaður 30. ágúst 2017

Kennaraháskóli Íslands-SBU/Útgarður undirritaður 16. júní 2006

Kvennaskólinn í Reykjavík-SBU undirritaður 2. júní 2017

Kvikmyndasafn Íslands (KVSI) - Fræðagðarður - september 2021

Kærunefnd útlendingamála - SL/Fræðagarður/FÍF - 2020

Landbúnaðarháskóli Íslands-SBU/Útgarður undirritaður 18. maí 2007

Landbúnaðarstofnun öll BHM félög undirritaður 18. desember 2006

Landgræðsla ríkisins-Útgarður undirritaður 25. apríl 2006, auk bókunar frá 2007

Landgræðsla ríkisins-Fræðagarður/SL undirritaður 20. apríl 2016

Landmælingar Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 24. ágúst 2018

Landsbókasafn Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 6. október 2014

Landspítali-háskólasjúkrahús-SBU/Útgarður undirritaður, apríl 2006. (Breyting á samningi, apríl 2007)

Lánasjóður íslenskra námsmanna-Fræðagarður/KVH/SL undirritaður 22. desember 2016

Listasafn Íslands við Fræðagarð/SBU - Undirritaður 25. janúar 2019

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu-FÍF/SL undirritaður 30. ágúst 2017

Lögreglustjórar utan höfuðborgarsvæðisins - SL/FRG/FÍF dags. 30. maí 2017, (Viðauki SBU, 18. febrúar 2019).

Lögreglan í Reykjavík-FÍF/SL/Útgarður undirritaður 27. október 2006

Mannvirkjastofnun-Fræðagarður/SL undirritaður 20. júní 2018

Menntamálastofnun - BHM/Fræðagarður - 1. október 2015

Menntaskólinn á Akureyri-SBU undirritaður 15. september 2017

Menntaskólinn á Egilsstöðum - FRG undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn við Hamrahlíð-SBU undirritaður 24. janúar 2017

Menntaskólinn að Laugarvatni-SBU undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn í Reykavík - SBU undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn við Sund-SBU undirritaður 8. október 2016

Náttúrufræðistofnun Íslands-Fræðagarður/SBU undirrtaður 19. júlí 2013

Náttúruminjasafn Íslands og Fræðagarður, janúar 2020

Neytendastofa-FÍF/Fræðagarður/SBU/SL/, desember 2017

Orkustofnun SBU/SL/Fræðagaður undirritaður 25. júní 2018

Persónuvernd SL/SBU/FRG/KVH undirritaður 23. janúar 2023

Póst- og fjarskiptastofnun-FÍF/SL undirritaður 15. september 2006

RANNÍS - FÍF/SBU/FRG/SL/KVH - Undirritaður 14. apríl 2023

Rannsóknarnefnd flugslysa-Útgarður undirritaður 30. apríl 2007

Reykjalundur-Fræðagarður undirritaður 10. júlí 2012

Ríkiseignir - Fræðagarður/SL undirritaður í nóvember 2017

Ríkiskaup-FRG/FÍF/SL undirritaður 23. maí 2017

Ríkislögreglustjóri-FÍF/SL/Útgarður undirritaður 26. júní 2007

Ríkissaksóknari-SL undirritaður 11. janúar 2007

Ríkisútvarpið-SBU/Útgarður undirritaður 24. apríl 2006

Samgöngustofa FÍF/FRG/SBU/SL október 2018

Samkeppniseftirlitið-FÍF/SL undirritaður 2. maí 2006

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra - Fræðagarður undirritaður nóvember 2018

Siglingastofnun-SBU/SL/Útgarður undirritaður 22. mars 2006

Sinfóníuhljómsveit Íslands SBU/FRG undirritaður 10. mars 2017

Sjónstöð Íslands-Útgarður undirritaður 25. apríl 2007

Sjúkratryggingar Íslands-SL undirritaður 22. nóvember 2013

Sjúkratryggingar Íslands-FRG-SBU undirritaður 8. júlí 2016

Skatturinn - FIF, FRG, SL - október, 2021

Skipulagsstofnun-SBU/SL undirritaður 5. júlí 2006

Staðlaráð Íslands-Útgarður undirrituð 13. desember 2007

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar-Útgarður undirritaður 7. júlí 2006

Stjórnarráðið-FHSS undirritaður 7. desember 2016. Gildir frá 1. júní 2016

Sýslumannsembættin-SL/FRG undirritaður 22. desember 2016

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu/ FRG, SBU og SL, undirritaður 10. ágúst 2020

Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra-Útgarður 12. júlí 2006

Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum-SBU undirritaður 5. maí 2006

Tryggingastofnun ríkisins-BHM undirritaður 16. apríl 2019

Tækniskólinn-Fræðagarður/SBU undirritaður 24.mars 2014

Umboðsmaður barna-Útgarður/SL undirritaður 14. nóvember 2007

Umferðarstofa-SBU/SL/Útgarður undirritaður 31. mars 2006

Umboðsmaður skuldara- SL/SBU/FÍF/FRG undirritaður 3. nóvember 2016

Umhverfisstofnun-FÍF/SL/FRG undirritaður 9 .desember 2016

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingamála-SL undirritaður 22. nóvember 2006

Úrskurðarnefnd velferðarmála - SL undirritaður í desember 2017

Útlendingastofnun-FÍF, FRG, SBU, SL undirritaður 22. október 2019

Veðurstofa Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 15. maí 2010 - Viðauki desember 2016

Vegagerðin-SBU/SL/Útgarður undirritaður 13. apríl 2007

Vinnueftirlit ríkisins-FÍF/SBU/SL/Fræðagarður undirritaður í desember 2018

Vinnumálastofnun - FRG - SL - FÍF - SBU undirritaður 6. september 2022

Yfirskattanefnd-BHM undirritaður 20. júní 2006. Yfirskattanefnd-viðauki frá 11. apríl 2007

Þekkingarsetur Þingeyinga-FÍF undirritaður 26. október 2007

Þjóðleikhúsið-Útgarður undirritaður 30. október 2006

Þjóðmenningarhús-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 12.júlí 2006

Þjóðminjasafn Íslands-FÍF/SBU/Fræðagarður undirritaður í janúar 2018

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga- Fræðagarður undirritað 23. maí

Þjóðskrá Íslands-FRG/SL/SBU undirritaður 21. júní 2017

Þjóðskjalasafn Íslands við FÍF/SBU/SL/Fræðagarð, undirritaður í ágúst 2019

Þróunarsamvinnustofnun Íslands-SBU/FÍF/Fræðagarðs undirritaður 30. október 2008

Örnefnastofnun Íslands-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 30. ágúst 2006